Committee

 

●  Conference Chair:

Guangchen Xu(徐广臣), John Wiley & Sons, Inc., China

Tiangang Luan(栾天罡), Guangdong University of Technology, China

Yanglong Hou(侯仰龙), Peking University, China

Shanqing Zhang(张山青), Griffith University, Australia


●  Organizing Committee:

Tiejun Wang(王铁军), Chair, Guangdong University of Technology, China

Zhan Lin(林展), Co-chair, Guangdong University of Technology, China

Chengchao Li(李成超), Guangdong University of Technology, China

Min Ling(凌敏), Zhejiang University, China

Junchao Zheng(郑俊超), Central South University, China

Mingsheng Hu(胡明生), Zhengzhou Normal University, China

Xiaosong Zhou(周小松),Lingnan Normal University, China

 

●  Conference Secretary:

Chenyu Liu(刘晨宇), Guangdong University of Technology, China

Shuxing Wu(吴曙星), Guangdong University of Technology, China

Feifei Dong(董飞飞), Guangdong University of Technology, China

Registration Submit paper